Từ năm 2011, Tachikawa, nằm ở phía tây Tokyo Metropolis, đã được chọn “City of anime.”( thành phố anime)…

Click để đọc thêm…