Các trang web chính thức của TV anime sắp phát sóng “Gundam Reconguista in G” công bố vào ngày 05 tháng 9 rằng nhóm nhạc nhỏ gồm hai thành viên GARNiDELiA thực hiện bài OP chưa có tên…

Click để đọc thêm…