Có vẻ như lực lượng chủ chốt của The Irregular at Magic High School: Out of Order cần thêm một chút thời gian nữa đến cải tiến game này…

Click để đọc thêm…