Game RGG trên iOS/Android ở Nhật “My Princess is the Cutest” sẽ có thêm những màn crossover đặc biệt của “A Certain Scientific Railgun”…

Click để đọc thêm…