Ngày 1 tháng 4, trang web cho movie Godzilla mới (ở quốc tế là Godzilla Resurgence, ở Nhật là Shin Gojira ) được đồng chỉ đạo bởi Hideaki Anno (Evangellon) và Shinji Higuchi (series Heisei Gamera, k-on-titan">Attack on Titan), và Evangelion đã cập nhật một visual nổi bật với cuộc chạm trán giữa King of Kaiju và Unit 01. Và, đây không phải trò đùa quái ác của ngày cá tháng 4… nó đã được thiết đặt cho quảng cáo thương mại.