Dự kiến phát hành vào ngày 27 tháng 11 tại Nhật, Earth Defense Force 2 Portable V2 sẽ bị trì hoản phần nổ mìn một tý…

Click để đọc thêm…