Có thể bạn cần phải dạo quanh các cửa hàng vì các nhà bán lẻ thông báo đã hết hàng, nhưng Proplica của Bandai (bản sao trang trí có chất lượng) đã thông báo có thể đặt hàng cho Dominator trong Psycho Pass trong tuần này trước khi phát hành trong tháng Một…

Click để đọc thêm…