Trên trang twitter chính thức cho series game Dark Souls của Bandai Namco Entertainment hôm thứ tư đã cho biết rằng Dark Souls III sẽ có một “thông báo quan trọng” vào ngày 24 tháng 8.