Vào thứ 5, Crunchyroll công bố sẽ thêm anime Mazinger Edition Z: The Impact! vào mục ấn phẩm quảng cáo. Và nó đã có mặt trên thị trường ở Mỹ và Canada. Với cách thức thanh toán là Premium users (chỉ thanh toán 1 lần) khi mua trọn bộ, mặt khác thì chỉ có 10 tập đầu tiên dành cho người dùng miễn phí, và 13 tập tiếp theo sẽ ra mắt vào tuần tới.