Tiếp nối phần giới thiệu trước, hiện tại đã có thể chắc chắn rằng Overwatch sẽ hé lộ nhân vật Overwatch mới.