Bộ figure “Infinite Stratos” và “Freezing Vibration” dự kiến sẽ ra mắt đầu năm 2015…

Click để đọc thêm…