Nelke Planning đã thông báo vào thứ 7 rằng tựa anime truyền hình Samurai 7 sẽ được phát triển thành một vở nhạc kịch…

Click để đọc thêm…