Hai phiên bản của Takeru và Hikari sẽ lên sàn vào tháng 3 năm 2017