Tuần trước, chúng tôi đã đăng tải bản cập nhật lớn tiếp theo của Freedom Wars, được thiết lập để thực hiện một số thay đổi đối với nhiều trò chơi hành động PS Vita tại Nhật Bản vào ngày mai…

Click để đọc thêm…