Fan ở châu Âu đang bình tĩnh chờ đợi đợt phát hành của Azure Striker Gunvolt ở Nintendo 3DS cuối cùng cũng đã được đền đáp…

Click để đọc thêm…