Người chơi phải trốn thoát khỏi lâu đài huyền bí và gặp gỡ các nhân vật trong câu chuyện