Movie và TV anime season 2 đã được thông báo vào mùa hè năm ngoái