PV của IOSYS, PV này nhấn mạnh độ baka của 9 =]

Click để đọc thêm…