“Đừng bỏ cuộc!! Tôi nhất định sẽ đến bên mọi người!!”