Dự kiến figure sẽ được phát hành vào cuối tháng 03 năm 2017.