Bộ phim được chiếu vào ngày 23 tháng 7, tính tới giờ đã có 3.582.115 vé được bán.