Ngày 20 tháng 6, trang chính thức của One Piece đã đăng tải đoạn phỏng vấn đặc biệt thứ tư để kỷ niệm dịp ra mắt bộ phim One Piece: Film Gold sắp tới.