Vào ngày 25/5, trang web chính thức One Piece đã đăng tải phần thứ hai của loạt các cuộc phỏng vấn đặc biệt để chào mừng việc phát hành của One Piece Film: Gold.