Sản phẩm mới ra mắt của điện ảnh One Piece, One Piece Film Gold, đã ra rạp tại Nhật vào ngày 23 tháng 7.