One Piece: Film Gold lại phá kỷ lục chính nó một lần nữa! Tính từ ngày 2 tháng chỉ 11 ngày kể từ ngày công chiếu, bộ phim đã thu về hơn 2,5 tỷ yên và doanh thu vẫn còn tiếp tục tăng.