Hiện nay, tập 754 và 755 của One Piece đã có lịch chiếu cụ thể. Tên của hai tập anime này cũng đã được bật mí trong ấn bản tháng 9 của tạp chí Newtype.