“Lễ hội đồ chơi” Wonder Festival là một sự kiện diễn ra mỗi sáu tháng tại Trung tâm Hội chợ Makuhari Messe.