Sau sự thành công của One Piece Film Gold hôm qua, CinemaxX đã thông báo ra hạn thời gian công chiếu bộ phim tại một số thành phố chọn lọc ở Đức. One Piece Film Gold sẽ được chiếu vào khoảng 17:00 ngày 27/7.