Hẳn là chỉ có những bạn otaku nào giàu nứt vách mới dám canh me figure One Piece sắp được bán ra thị trường Nhật Bản này đây.