Được tổ chức vào ngày 24/07 vừa qua, vẫn như mọi năm “Wonder Festival Summer 2011” được xem như là hội trợ triển lãm figure lớn nhất ở Nhật Bản, nơi các nhà sản xuất figure ra mắt những mẫu sản phẩm mới nhất của họ, và dĩ nhiên trong đó có cả những sản phẩm liên quan đến Touhou.

Click để đọc thêm…