Nội dung: Đội 7 hộ tống một ninja tên là Shibuki, Nguời đứng đầu Takigakure. Và tham gia bảo vệ bí mật của Takigakure khỏi 5 missing-nin…Chỉ bật mí thế thôi nói nhiều mất hay =v=.
Xem phim vui nha. ^v^
Click để đọc thêm…