Thiết nghĩ mình chẳng bao giờ có quyền phán xét cậu làm đúng hay sai, bởi bản thân chưa từng trải qua ngần ấy nỗi đau dai dẳng như thế.

Nhưng, hãy để tôi nhìn cậu dưới con mắt của tình cảm được xây dựng từ những trái tim đặt song song …

Tôi chưa bao giờ ghét cậu. Hận cậu có. Tức cậu có. Nhưng ghét thì chưa.

Click để đọc thêm…