Sau khi đọc xong chap 680 và ep 365 một chặng đường rất dài với Naruto rồi. Truyện cũng nêu lên những ý nghĩa cao đẹp và các vấn đề tư tưởng khác nhau, nhưng đã có lúc nào các bạn suy nghĩ về 1 tư tưởng chủ đạo, xuyên suốt qua gần bảy trăm chap truyện chưa.

Click để đọc thêm…