Không thể sống mãi trong những giấc mơ… vì nếu cứ đắm chìm vào mộng tưởng, bản thân sẽ bị thế giới tàn nhẫn này giẫm nát…
Nhưng cũng không thể cứ sống mãi trong sự khô khốc của lý trí… bởi vì, một ngày nào đó, trái tim sẽ không chịu nổi và rồi, cơ thể sẽ vỡ nát vì khô cằn…

Click để đọc thêm…