Một hình chibi đáng yêu có thể chuyển động trên desktop, bám lên tường, đẻ thêm, nằm ngủ, … nói chung là đủ trò, tùy thuộc vào người tạo ra Shimeji đó. Còn chờ gì nữa mà không thử ngay hôm nay nhỉ?

Click để đọc thêm…