Bởi nghệ thuật là cái đẹp.
Người nghệ sĩ, dù có đi con đường nào, cũng tìm về cái đẹp.

Click để đọc thêm…