Cái tớ nói đến trong fic là việc Sasu và Saku có thể trở về với nhau sau Đại chiến. Fic ngắn, phải nói là rất ngắn, ngắn nhất trong số các oneshot của tớ.

Click để đọc thêm…