Bất tử đã luôn nằm trong tầm với của Sasori.

Click để đọc thêm…