[Oneshot] Dư ảnh

July 7, 2014 | | Naruto

Đom đóm bắt chước ánh sáng của những vì sao xa, ngưỡng mộ ngước nhìn từ mặt đất, cố gắng tỏa sáng nhưng lại chỉ là thứ bản sao không hoàn hảo. Thế thì, tại sao lại cứ phải cố gắng sao y lại như thế? Tự mình tỏa sáng chẳng phải tốt hơn hay sao?

Click để đọc thêm…