Ối dzời, Madara sinh ngày… Noel hả!!? Đùa á!!!
Btw, sinh nhật mềnh trùng với Jiraiya
Còn bạn thì sao?

Click để đọc thêm…