Nhân vật phản diện làm nền cho nhân vật chính diện và ngược lại. Vậy nhân vật phản diện mà bạn bồ kết nhất là ai nào

Click để đọc thêm…