Bạn thích cái tên nào trong số các tên nhân vật của Naruto. Kakashi, Sakura, Sasuke hay Naruto. Bạn thích vì ý nghĩa sâu xa của cái tên ấy hay đơn giản vì đọc lên …….. thì thích, thấy nó hay hay . Hãy bày tỏ lên đây cho mọi người cùng biết nào

Click để đọc thêm…