Mười năm và mười lần Uchiha Sasuke thấy mình dõi theo tấm lưng của Haruno Sakura đã ghi chép lại quá trình cậu sa ngã vào cơn điên rồ dại, ám ảnh và trần tục đến đau đớn mà cậu sợ hãi thừa nhận đấy là tình yêu.

Click để đọc thêm…