Tạp chí Box Naruto FC đã ra lò số thứ nhất!!!

Đôi lời của chủ pic: thực ra MNFC định ra lò từ mấy tháng trước rồi, nhưng vì một vài sự cố không mong muốn, nên MNFC ra chậm hơn dự kiến, rất xin lỗi các bạn :(~ Nhưng dù vậy, đội ngũ design và BTV của Magazine đã làm việc không ngừng nghỉ để phục vụ bạn đọc, cảm ơn các bạn đã giúp đỡ Magazine :x~

Click để đọc thêm…