Có lẽ số phận ấy của 2 đứa trẻ sẽ mãi như thế, những chuỗi ngày dài sống trong cô đơn, bị mọi người khinh miệt của Naruto và những cơn ác mộng của sự báo thù trong Sasuke, tất cả sẽ mãi là như thế nếu ko có một ngày, một ngày mà định mệnh đã đem đến cho 2 con người âý một cơ hội để rũ bỏ quá khứ và sống cho tương lai, một ngày mà tương lai đã định sẵn là nó phải như thế!

Click để đọc thêm…