Cô trao đi tình cảm của mình, nhưng chỉ nhận lại sự phản bội…
Là nắm chặt, hay là buông tay?

Click để đọc thêm…