[Gia Tộc] Nara

October 16, 2014 | | Naruto

Gia tộc Nara (奈良一族, Nara Ichizoku) hoặc Gia đình Nara (奈良家, Nara-ke) là một gia tộc nổi tiếng của làng Lá về sự thông tuệ, mưu lược và nhẫn thuật thao túng ảnh độc đáo.

Click để đọc thêm…