Uchiha Sasuke – cái tên mang đầy thương đau.
Người đó đã không còn bất kì ai trên thế giới này để yêu thương
——By [email protected]_love [sa]——

Click để đọc thêm…