Hè tới rồi cũng phải lên kế hoạch đi nghỉ mát để bù trừ lại tháng ngày của 1 năm học đau đớn chứ >_<
Vậy nếu bạn được sống trong thế giới ninja, bạn sẽ chọn đâu là điểm đến trong mùa hè này?

Click để đọc thêm…