Bắt đầu bằng phần thưởng?
Quá nhàm!
Hãy đọc cái này trước khi bạn trẻ biết được tôi đang đề cập đến cái thứ gì, có ăn được không…..

“Chiến đấu vì những gì đáng được tôn vinh!”

Click để đọc thêm…